CHUYÊN VIÊN TRADE MARKETING

MÔ TẢ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động marketing thương mại cho chi nhánh, đại lý (Lắp đặt nhận diện thương hiệu cho đại lý, trưng bày sản phẩm, chương trình khuyến mãi, tổ chức sự kiện, tài liệu bán hàng…) Đề xuất các chương trình, chiến …

Continue Reading

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN DỰ ÁN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tư Vấn Dự Án Triển khai bám sát Công ty thiết kế mục tiêu, tìm kiếm, xây dựng và mở rộng mối quan hệ với thiết kế cho các dự án mới. Khai thác tối đa dự án tiềm năng từ các Công ty thiết kế mục tiêu. Tư vấn, đề xuất sản phẩm dựa theo …

Continue Reading

NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm hiểu, khai thác, thiết lập và tạo mối quan hệ các khách hàng tiềm năng (chủ đầu tư, ban quản lý, nhà thầu xây dựng,..) để giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của Công ty. Kết nối và mở rộng mối quan hệ với các công ty thiết …

Continue Reading

NHÂN VIÊN KINH DOANH SHOWROOM

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm hiểu, khai thác, thiết lập và tạo mối quan hệ các khách hàng tiềm năng (chủ đầu tư, ban quản lý, nhà thầu xây dựng,..) để giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của Công ty. Kết nối và mở rộng mối quan hệ với các công ty thiết …

Continue Reading

NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN

MÔ TẢ SẢN PHẨM Chủ động tìm kiếm khách hàng dự án (chủ đầu tư, nhà thầu, công ty thiết kế…). Phối hợp với Bộ phận Tư Vấn Thiết Kế (Spec), Sales Admin để tiêp cận và triển khai thực hiện các dự án. Tương tác với các Bộ phận Dịch Vụ Kỹ Thuật và Logistic để đảm bảo thời …

Continue Reading

KẾ TOÁN KHO – ĐƠN HÀNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Những nhiệm vụ & trách nhiệm bao gồm: Tham gia, phối hợp, theo dõi, kiểm tra, giám sát được hàng tồn kho (Nhập, Xuất, Tồn) cùng với thủ kho. Hàng ngày ghi chép, lập chứng từ nhập –xuất, chi phí hóa đơn mua hàng, hóa đơn bán hàng. Tính giá vật tư hàng nhập khẩu, hạch toán doanh thu, …

Continue Reading

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ

Mô tả công việc Tham mưu và đề xuất chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp chiến lược của Công ty. Triển khai công tác đào tạo trong Công ty, giám sát và đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển nhân viên. Phối hợp trong BGĐ và các trưởng phòng ban/bộ phận xây dựng chức năng …

Continue Reading