.

Trở thành một phần của Uuviet Solutions

“Chúng tôi tôn trọng giá trị tập thể, đồng thời luôn tạo điều kiện cho từng cá nhân được thể hiện tài năng của mình.” 

CHUYÊN VIÊN TRADE MARKETING

MÔ TẢ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động marketing thương m...

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN DỰ ÁN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tư Vấn Dự Án Triển khai bám sát Công ty thiết kế mục tiêu, tìm kiếm, xây dựng và mở rộng mối quan...

NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm hiểu, khai thác, thiết lập và tạo mối quan hệ các khách hàng tiềm năng (chủ đầu tư, ban quản l...

NHÂN VIÊN KINH DOANH SHOWROOM

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm hiểu, khai thác, thiết lập và tạo mối quan hệ các khách hàng tiềm năng (chủ đầu tư, ban quản l...

NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN

MÔ TẢ SẢN PHẨM Chủ động tìm kiếm khách hàng dự án (chủ đầu tư, nhà thầu, công ty thiết kế…). Phối hợp vớ...

KẾ TOÁN KHO – ĐƠN HÀNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Những nhiệm vụ & trách nhiệm bao gồm: Tham gia, phối hợp, theo dõi, kiểm tra, giám sát đ...