Trở thành một phần của Uuviet Solutions

“Chúng tôi tôn trọng giá trị tập thể, đồng thời luôn tạo điều kiện cho từng cá nhân được thể hiện tài năng của mình.” 

CHUYÊN VIÊN IT SUPPORT

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN IT SUPPORT MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hỗ trợ người dùng máy tính, cài đặt hệ điều hành , software, email, ...

PHÓ PHÒNG MARKETING

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG MARKETING MÔ TẢ CÔNG VIỆC HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÙ HỢP CHO TỪNG GIAI ĐOẠN KINH DOANH Hỗ t...

PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Ban giám đốc các quyết định về chính ...

NHÂN VIÊN KHO VẬN

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KHO VẬN MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Nam Phụ Kho Giao Nhận (Thiết Bị Vệ Sinh Nhà Tắm) Soạn hàng hóa ...

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN DỰ ÁN

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN DỰ ÁN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tư Vấn Dự Án Triển khai bám sát Công ty thiết kế mục tiêu, tì...

NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm hiểu, khai thác, thiết lập và tạo mối quan hệ các khách hàng tiềm năng (chủ đầu tư, ban quản l...