Website tuyển dụng Uuviet Solutions tháng 7

Trở thành một phần của Uuviet Solutions

“Chúng tôi tôn trọng giá trị tập thể, đồng thời luôn tạo điều kiện cho từng cá nhân được thể hiện tài năng của mình.” 

TRỢ LÝ ĐIỀU HÀNH KINH DOANH

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ ĐIỀU HÀNH KINH DOANH MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Công việc hỗ trợ Bộ Phận Dự án (Kinh Doanh & Tư Vấn D...

NHÂN VIÊN SOURCING

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SOURCING – NGÀNH HÀNG THIẾT BỊ VỆ SINH MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Nhận và xử lý thông tin liên quan đ...

CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý, mua, cấp phát văn phòng phẩm và hàng hóa sử dụng văn phòng...

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN DỰ ÁN

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN DỰ ÁN MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tư vấn dự án Triển khai bám sát Công ty thiết kế mục tiêu, ...

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH DỰ ÁN

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Trách nhiệm công việc Chủ động tìm kiếm khách hàng dự án (chủ ...

CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT Khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Mô tả công việc...