.

Trở thành một phần của Uuviet Solutions

“Chúng tôi tôn trọng giá trị tập thể, đồng thời luôn tạo điều kiện cho từng cá nhân được thể hiện tài năng của mình.” 

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ

Mô tả công việc Tham mưu và đề xuất chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp chiến lược của Công ty. Triển ...

Kỹ sư QS (Quantity Surveyor)

Với kế hoạch mở rộng thị trường nói chung và chính thức đưa vào hoạt động showroom thứ hai tại TP. HCM, Uu Viet Soluti...

NHÂN VIÊN KINH DOANH (Retail Sales)

Với kế hoạch mở rộng thị trường nói chung và chính thức đưa vào hoạt động showroom thứ hai tại TP. HCM, Uu Viet Soluti...

GRAPHIC DESIGNER

Với kế hoạch mở rộng thị trường nói chung và chính thức đưa vào hoạt động showroom thứ hai tại TP. HCM, Uu Viet Soluti...

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ

Với kế hoạch mở rộng thị trường nói chung và chính thức đưa vào hoạt động showroom thứ hai tại TP. HCM, Uu Viet Soluti...

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

Với kế hoạch mở rộng thị trường nói chung và chính thức đưa vào hoạt động showroom thứ hai tại TP. HCM, Uu Viet Soluti...