TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ​

Tuyển dụng trưởng phòng HCNS

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC​

1. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
– Căn cứ trên nhu cầu phát triển của Công ty để hoạch định chiến lược nhân sự và định biên phù hợp

– Kết hợp với các Trưởng bộ phận tiến hành xây dựng lại chức năng nhiệm vụ/ mô tả công việc của các vị trí công việc/ phòng ban

– Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng

– Triển khai tuyển dụng theo kế hoạch nhân lực đã được duyệt và đảm bảo số lượng, chất lượng tuyển dụng.

– Kết hợp với các Trưởng bộ phận xây dựng lại tiêu chí, quy trình đánh giá KPI;

– Thiết lập KPIs, theo dõi, đánh giá năng lực nhân viên định kì hàng tháng hoặc hàng quý;

– Lập kế hoạch nhân sự tháng/quý/năm

– Lập ngân sách nhân sự dựa trên kế hoạch nhân sự

– Xây dựng quy định, chính sách, quy trình quản trị nguồn nhân lực (lương thưởng, đào tạo – phát triển, tuyển dụng, kỷ luật, khen thưởng,).

– Đánh giá kết quả đào tạo và phát triển và kiểm soát việc sử dụng ngân sách.

– Triển khai, tổ chức và kiểm soát việc thực hiện đúng chế độ, chính sách đã được duyệt cho người lao động

2. QUẢN LÝ CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH
– Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty

– Xây dựng lại nội quy lao động, hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui

– Cập nhật những thay đổi về luật pháp, các chính sách cạnh tranh nhân lực của doanh nghiệp trong ngành để đề xuất điều chỉnh, bổ sung những chính sách chưa phù hợp hoặc chưa có

– Xây dựng quy định, chính sách, quy trình quản trị hành chánh

– Kiểm soát các họat động PCCC, ATVSLĐ, môi trường

– Kiểm soát chi phí hành chánh theo ngân sách đã được duyệt

3. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
– Xây dựng hoạt động gắn kết các thành viên công ty

– Kết hợp xây dựng chương trình vì cộng đồng của công ty

– Xây dựng văn hóa làm việc và học tập của công ty

4. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

– Trách nhiệm đảm bảo chung: Kế hoạch công việc, tiến độ công việc, chất lượng công việc, nguyên tắc làm việc.

– Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ nhân sự của phòng

– Có quyền điều phối và phân công công việc cho nhân viên trong phòng;

– Giám sát tiến độ thực hiện công việc, đánh giá kết quả công việc của nhân viên phòng nhân sự;

– Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển … với nhân sự;

– Được phép giải quyết các yêu cầu, khiếu nại… của nhân sự các phòng ban dựa trên nội quy, quy chế của công ty;

– Trưởng phòng nhân sự được quyền yêu cầu các phòng ban làm rõ trách nhiệm khi có các vấn đề phát sinh liên quan đến sự thiệt hại vật chất, uy tín của công ty;

– Truyền tải những chỉ thị, ý kiến của Ban giám đốc tới nhân viên, giúp nhân viên hiểu đúng các yêu cầu và thực hiện đầy đủ;

– Giải quyết các vấn đề phát sinh trong khả năng nhằm làm giảm sự thiệt hại đến quyền lợi của CB-CNV hoặc công ty;

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Giới tính, độ tuổi : Nam/Nữ, từ 25 tuổi trở lên

– Trình độ và chứng chỉ : Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Luật, Quản trị nguồn nhân lực hoặc các ngành có liên quan

– Kiến thức chuyên sâu quản trị nhân sự, luật lao động, luật doanh nghiệp, luật BHXH và Công đoàn

– Kinh nghiệm làm việc : Ít nhất 05 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và hướng đến hiệu quả công việc.

– Khả năng lãnh đạo, xử lý vấn đề

– Khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

– Khả năng bao quát và giám sát công việc

– Khả năng tổng hợp, phân tích, giải quyết các công việc phát sinh

Thái độ

– Tính trung thực và đạo đức cao trong công việc.

– Có tinh thần, thái độ, suy nghĩ tích cực; chịu được áp lực cao và có trách nhiệm trong công việc.

LIÊN HỆ

– Điện thoại: 0901 866 841

– Email: recruitment@uuvietsolutions.vn

– Website: https://www.uuvietsolutions.vn/

– Địa chỉ: A25-A26 KDC Kim Sơn, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp HCM.