FRIENDSHIP TOWER

Tòa nhà văn phòng

GLOW MABELLE DA NANG 5 STAR

Khu nghỉ dưỡng/ Khách sạn / Tòa nhà văn phòng

SONATUS TOWER

Tòa nhà văn phòng