UUVIET SOLUTIONS

Comprehensive solution for bathroom furniture and leading high-end security equipment in Vietnam

Về Sonia

“Chúng tôi là nghệ thuật, chúng tôi là đam mê, chúng tôi là truyền thống, chúng tôi là chất lượng, chúng tôi là Sonia.” Nghệ thuật là yếu tố cốt lõi và là tinh thần chủ đạo trong từng sản phẩm phụ kiện phòng tắm của Sonia – niềm đam mê đến từ Tây Ban Nha. 25 năm hình thành và phát triển của Sonia là một quá trình không ngừng nghiên cứu, không ngừng sáng tạo trong thiết kế và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng của từng bộ sưu tập. Tại Sonia, niềm đam mê cũng chính là một phong cách sống. Đam mê giúp từng thành viên Sonia hiểu rõ về môi trường, về công việc, về từng sản phẩm, về biển đảo và mặt trời, văn hóa, nghệ thuật và truyền thống. Bên cạnh đó là sự lắng nghe và tiếp cận các thị trường mới để luôn mang đến những giải pháp phù hợp và tối ưu cho từng đối tượng khách hàng.

Sáng tạo những sản phẩm đầy cảm hứng và xây dựng một sự kết nối mạnh mẽ hơn với môi trường xung quanh

Với triết lý không ngừng học hỏi, Sonia không chỉ tạo ra những sản phẩm tốt mà còn phải ngày một tốt hơn, đẩy lùi mọi giới hạn, tạo ra ý thức bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực và hiệu quả.

Danh mục sản phẩm

Phụ kiện

Gương

Brochure