TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ

Mô tả công việc Tham mưu và đề xuất chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp chiến lược của Công ty. Triển khai công tác đào tạo trong Công ty, giám sát và đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển nhân viên. Phối hợp trong BGĐ và các trưởng phòng ban/bộ phận xây dựng chức năng …

Continue Reading

BETTE – GLAZED TITANIUM STEEL

BETTE thương hiệu thiết bị vệ sinh cao cấp đến từ Đức, sở hữu công nghệ thép titan tráng men độc quyền đem đến những sản phẩm bền bỉ theo thời gian. Vào năm 1952, Bette cùng với sự tâm huyết vào giá trị bền vững đã lựa chọn các vật liệu đến tự nhiên, tạo ra lớp tráng men …

Continue Reading